سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره آگهی ۲۲/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۱۴۱۱۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات منابع تامین ، خطوط انتقال ، خطوط شبکه توزیع و انشعابات بوشهر با برآورد ۶,۶۰۴,۳۷۸,۶۴۴
شرایط : رشته آب و حداقل پایه ۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر / سپرده شركت در مناقصه ۲۸۲میلیون ریال بصورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۸-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : بوشهر ، خیابان رئیسعلی دلواری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن