استعلام خرید 1 سری تجهیزات آنتن مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۱۴۱۴۰۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام خرید ۱ سری تجهیزات آنتن مرکزی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان امام خمینی خ باب همایون خ صوراسرافیل وزارت امور اقتصادی و دارائی اداره کل کد ۱۱۱۴۹۶۳۶۶۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۳۹۹۰۲۹۳۰ تلفن ۰۲۱۳۳۹۶۷۷۰۹ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن