سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خشرودپی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۳۶۰۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه توسعه، تکمیل و بهسازی معابر اصلی شهر خشرودپی با برآورد ۲,۳۳۱,۵۷۸,۹۴۷
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۴ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۸-۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۵/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : شهرداری خشرودپی
آدرس ارسال مدارک : شهرداری خشرودپی
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن