سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات موتوری شهرداری شیراز

شماره آگهی ۶۱۲-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۳۶۳۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تعدادی لاستیک خودروهای سبک و سنگین : بارز با برآود واحد ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ و برآورد کل ۲۷۶ میلیون ریال --- بارز با برآورد ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد کل ۳۴۰ میلیون ریال --- بارز با برآورد واحد ۹.۴۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۸۲ میلیون ریال --- بارز با برآورد ۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد کل ۲۸۵ میلیون ریال ---- بارز با برآورد واحد ۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد کل ۷۶ میلیون ریال --- بارز با برآورد واحد ۳.۴۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۴ میلیون ریال --- بارز با برآورد واحد ۲۶.۶۵۰.۰۰۰ ریال و برآورد کل ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- بارز با برآورد واحد ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد کل ۲۱ میلیون ریال --- بارز با برآورد واحد۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد کل ۵۲ میلیون ریال --- بارز با برآورد واحد ۳۹ میلیون ریال و برآورد کل ۷۸۰ میلیون ریال ---- بارز با برآورد واحد ۷ میلیون ریال و برآورد کل ۱۱۲ میلیون ریال ---- البرز گل جنگل با برآورد واحد ۱۱ میلیون ریال و برآورد کل ۴۴ میلیون ریال --- ohtsu با برآورد واحد ۲۱ میلیون ریال و برآورد کل ۴۲۰ میلیون ریال --- مارشال کره ای با برآورد واحد ۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد کل ۱۷۲ میلیون ریال --- نیکسون کره ای با برآورد واحد ۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد کل ۸.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- نیلسون کره ای با برآورد واحد ۴ میلیون ریال و برآورد کل ۸ میلیون ربال با برآورد ۲,۹۳۶,۹۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۴۷ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۱۰۰۶۷۴۳۹۵۸ بانک شهر شعبه قصردشت شیراز
تاریخ دریافت اسناد : ۰۴/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۴/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۹/۱۳۹۴ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : بلوار سلمان فارسی سازمان خدمات موتوری شهرداری شیراز امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۲۴۹۷۹۶ داخلی ۲۸۴ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن