سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

شماره آگهی ۱۰۹/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۳۶۳۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های ذیل شامل: احداث کلینیک ویژه شهرستان شیراز با مبلغ برآورد ۶۱.۱۳۷.۷۸۹.۸۶۸ ریال و مبلغ تضمین ۱۹۰ میلیون ریال --- تکمیل مرکز ۱۰ تختی ایزد خواست اباده با مبلغ برآورد ۹.۹۴۹.۱۱۲.۹۱۵ ریال و مبلغ تضمین ۳۶.۳۵۰.۰۰۰ ریال --- احداث کلینیک ویژه شهرستان سپیدان با مبلغ برآورد ۱۴.۴۱۸.۷۷۷.۹۶۶ ریال و مبلغ تضمین ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث کلینیک ویژه شهرستان ارسنجان با مبلغ برآورد ۱۴.۴۱۸.۷۷۷.۹۶۶ ریال و مبلغ تضمین ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره ۱۲۸۱۶۶۱۸/۷۴ بانک ملت شعبه پزشکی و با کد شناسه ۲۴۰۰۱۸۰۱۵۱۱۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۲۷/۰۸/۱۳۹۴ لغایت ۰۷/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۹/۰۹/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان زند ، جنب هلال احمر ، ساختمان مرکزی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن