سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۳۶۲۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ساخت و نصب ۵۰۰ عدد علمک گاز پلی اتیلن پراکنده و اجرای ۳ کیلومتر شبکه حفره خالی ناحیه قائمشهر با برآورد ۴,۹۰۴,۳۰۴,۴۰۱
شرایط : رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز ـ داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما ـ داشتن کد ا قتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۵۰۰۸۰۰۳ بانک ملی بلوار طالقانی / سپرده شركت در مناقصه ۲۱.۲۱۳.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ الی ۲۷/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۷/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۹/۱۳۹۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : ساری بلوار طالقانی ـ شرکت گاز استان مازندران امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-mazandaran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن