سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهزیستی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۳۶۲۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور و کاهش صدی گرید دولت و بهره گیری از توانمندیهای بخش غیردولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ لغایت ۰۵/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mazandaran-behzisty.irfi وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن