سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۲۰/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۳۶۱۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای گیت نگهبانی ستاد مخابرات استان مازندران
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۴.۸۹۲.۲۵۰ ریال ضمانتنامه معتبر در وجه شرکت و قابل تمدید با وجه نقد به حساب جام شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ به شماره شناسه پرداخت ۳۰۰۰۰۸۰۴۱۸۱۱۷۲ یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۰۲/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۳/۰۹/۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بابل خ مدرس دبیرخانه
۰۱۱۳۲۳۳۵۰۰۹ تلفن ۰۱۱۳۲۳۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل http://www.ict.ir وب سایت
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن