سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اهواز

شماره آگهی ۰۰۷/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۳۶۶۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی دو منظوره شماره یک دزفول با برآورد ۳.۲۸۸.۶۱۵.۰۹۷ ریال و تضمین ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو دزفول با برآورد ۳.۳۸۱.۳۹۴.۶۷۶ ریال و تضمین ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی دو منظوره شوشتر با برآورد ۳.۶۶۱.۱۱۲.۰۰۱ ریال و تضمین ۷۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی دو منظوره اندیمشک با برآورد ۲.۵۴۳.۷۰۶.۵۰۵ ریال و تضمین ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز به حساب شمناره ۴۱۲۰۰۴۰۱۰۰۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه
تاریخ دریافت اسناد : ۲۳/۰۸/۱۳۹۴ لغایت ۲۸/۰۸/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ لغایت ۱۴/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز - میدان شهید بندر - جنب سپاه پاسداران - امور قراردادهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز
۰۶۱-۳۴۴۴۴۵۶۷-۳۴۴۴۸۰۷۲ داخلی ۲۲۷۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.AHVAZ.NIIODC.IR وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن