سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۰۸-۲۱-۹۲۴۰۰۴۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۳۲۸۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه tubing,api grade l-۸۰, seamless, vam,n.vam,range۳ (max len : ۴۰.۵ft)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
+۹۸-۶۱-۳۴۴۵۷۴۳۷-۶۱۳-۴۱۲-۳۷۷۲ تلفن +۹۸-۶۱-۳۴۴۵۷۴۳۷-۶۱۳-۴۱۲-۳۷۷۲ فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن