سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای خراسان رضوی

شماره آگهی ۱۰/۹۴-۶۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۴۱۶۱۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یازده دستگاه شتابنگار جهت سد ابیورد (زنگلانلو) و سد سررود (قره تیکان) با برآورد ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۸۰ میلیون ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۸-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مشهد، بلوار خیام ، خیام جنوبی ۳۵، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۷۶۱۷۰۱۱ تلفن ۰۵۱۳۷۶۱۷۰۱۱ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن