سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۴۱۶۱۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه برقابی شهید طالبی واقع در شهرستان سپیدانپ
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۸۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۲۷/۰۸/۱۳۹۴ لغایت ۰۸/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۲/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۹/۱۳۹۴ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز ، دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای فارس
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن