مناقصه تهیه و نصب سکوی پیش ساخته و ۱۰۰۰ عدد توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۵۳۵۱۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه و نصب سکوی پیش ساخته و ۱۰۰۰ عدد صندلی تماشاچیان استادیوم های ...
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۸-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۹-۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۹-۱۵
آدرس خرید اسناد : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، خيابان وليعصر ، ابتدای اتوبان نيايش، مجموعه ورزشی انقلاب ، پشت تالار مهربانی ، جنب فدراسيون هاكی ، واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۲۶۲۱۶۲۷۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۲-۱۵ ---- تجدید شده ---« آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره ۱۶۱/۰۸/۹۴ -ف » تجديد مناقصه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد تهيه، حمل و نصب سكوی پيش ساخته فلزی و ۱۰۰۰ عدد صندليهای تماشاچيان جهت هر يک از استاديوم های ۵۰۰۰ نفری پاكدشت ، گرمسار، دامغان ، ورامين، پيشوا، ملارد، رباط كريم، شهريار، ساوجبلاغ را بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طريق فراخوان عمومی اجرا نمايد . نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، خيابان وليعصر ، ابتدای اتوبان نيايش، مجموعه ورزشی انقلاب ، پشت تالار مهربانی ، جنب فدراسيون هاكی ، واحد امور قراردادها تلفن: ۲۶۲۱۶۲۷۹ ۲- نوع، کميت و کيفيت کالا: تهيه، حمل و نصب سكوی پيش ساخته فلزی و ۱۰۰۰ عدد صندليهای تماشاچيان جهت هر يک از استاديوم های ۵۰۰۰ نفری پاكدشت ، گرمسار، دامغان ، ورامين، پيشوا، ملارد، رباط كريم، شهريار، ساوجبلاغ ۳- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در منناقصه ۵،۴۰۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال( پنج ميليارد و چهارصد و پنج ميليون ريال) به صورت يکی از موارد ذيل : الف– ضمانتنامه بانكي/ب- ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز لازم از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران هستند ./ج – وجه نقد واريز به شماره حساب«۴۰۰۱۰۰۵۸۰۷۱۴۳۲۱۹» نزد بانك مركزی به نام شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور (كد اقتصادی شركت توسعه ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳ – شناسه ملی :۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت : ۱۱۱۸۳۵ ) ۴-برآورد هزينه اجرای كار (ريال) : ۱۰۸،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال (يكصد و هشت ميلياردو نود ميليون ريال ) ۵- مدت و محل اجرا: ۸ ماه ( هشت ماه شمسی ) ، استان های تهران ، سمنان ، البرز - شهرستان های پاكدشت ، گرمسار، دامغان، ورامين ، پيشوا، ملارد، رباط كريم ، شهريار، ساوجبلاغ ۶-زمان دريافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری ( از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰ ) از تاريخ ۲۰/۰۸/۹۴ لغايت ۲۷/۰۸/۹۴ ۷-آدرس دريافت اسناد: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، خيابان وليعصر ، ابتدای اتوبان نيايش، مجموعه ورزشی انقلاب ، پشت تالار مهربانی ، جنب فدراسيون هاكی ، واحد امور قراردادها تلفن: ۲۶۲۱۶۲۷۹ ۸-مدارك مورد نياز جهت شركت در مناقصه : توليد كننده يا داشتن نمايندگی و يا ليسانس از شرکت های توليدکننده، سابقه انجام کار، داشتن مصالح موردنياز، داشتن امکانات، ماشين آلات و نيروهای متخصص و مجرب و همچنين داشتن بيمه و گارانتی محصول، خدمات پس از فروش و غيره و فيش بانكی واريز به حساب « ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲» خزانه داری كل بانك مركزی به نام شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی به مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ريال (يك ميليون و دويست هزار ريال ) ۹-آدرس محل تسليم پيشنهاد ها :تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتدای اتوبان نيايش – مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی دبيرخانه، می باشد و رسيد اسناد را دريافت نمائيد. ۱۰-آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر روز شنبه مورخه ۱۴/۰۹/۹۴ باشد. ۱۱- زمان بازگشايی پاكات : پيشنهاد های واصله در ساعت ۱۱:۰۰روز يک شنبه مورخه ۱۵/۰۹/۹۴ در كميسيون مناقصه در محل دفتر مدير عامل محترم شركت توسعه (مجموعه ورزشی انقلاب ) باز و خوانده می شود ، پس از بازگشايی پاكت های (الف و ب) و بررسی مدارك ذكر شده در بند ۸ ، مراتب جهت ارزيابی فنی و بررسی به كميسيون فنی و بازرگانی ارجاع می گردد و حداكثر تا مدت ۱۴ روز پس از بازگشايی پاكات بر اساس صورتجلسه كميسيون فنی و بازرگانی زمان بازگشايی پاكات (ج) كتباً به پيشنهاد دهندگان اعلام می گردد. به پيشنهاد های فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند ۱۰ آ گهی مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد . *بازگشايی پاكتها با پيشنهاد حداقل يک مناقصه گر انجام خواهد شد. *هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است *درج اين آگهی هيچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمی نمايد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن