سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۵۳۴۰۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب سرمست
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۹-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۹-۲۵
آدرس خرید اسناد : دفترامورقراردادهای شركت آب وفاضلاب استان كرمانشاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۹-۲۴ ---- آگهی فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه گران شماره ۷۷/م/۹۴ شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند "ج" ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات پروژه زير را به شركتهای واجدالشرايط با ظرفيت آزاد و با اطلاعات عمومی مشروحه ذيل واگذار نمايد. موضوع : تهيه؛ خريد؛ساخت؛حمل ونصب کليه تجهيزات مکانيکی و برقي؛کنترل وابزاردقيق وهمچنين تهيه؛حمل مصالح واجرای کليه عمليات ساختمانی طرح به همراه بهره برداری آزمايشی وتضمين عملکردتصفيه خانه فاضلاب محل اجرای پروژه : شهرسرمست مبلغ برآورد : ۵۳۳/۱۸۸/۲۳۹/۴۳ ريال مبلغ تضمين شرکت درمناقصه : ۰۰۰/۵۰۰/۱۳۶ ريال مدت‌ اجراي‌ كار : ۱۸ ماه‌ رشته و رتبه كاری مورد نياز :حداقل رشته آب رتبه ۵ تبصره : داشتن ظرفيت كاری مجازمطابق دستور العمل موضوع مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران برای شركت در مناقصه ، ارزيابی كيفی و ارجاع كار شماره ۷۵۸۷۳/۹۲ مورخ ۲۵/۸/۹۲ معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور الزامی می باشد. مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد : - نامه اعلام آمادگی - فيش واريزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ريال به‌ شماره‌ حساب ۷۹/۲۱۶۰۹۵۵ بانك‌ ملت شعبه ميدان مرکزی کرمانشاه بنام شركت مهندسين مشاور گاماسياب - تصويرآخرين تغييرات شركت - ارائه تصوير آخرين رتبه بندی سازمان مديريت وبرنامه ريزی به همراه تائيد ثبت نام سامانه ساجار ( SAJAR( نشانی و محل فروش اسناد ارزيابی به شرح ذيل می باشد: آدرس دفترکرمانشاه : ميدان سپاه پاسداران-بلوارزن-پلاک ۷۶-شرکت مهندسين مشاور گاماسياب –تلفن: ۶-۳۸۳۷۷۷۸۵ -۰۸۳ كرمانشاه ـ بلوار شهيد مصطفی امامی ـ نرسيده به چهارراه گلستان- شركت آب وفاضلاب كرمانشاه ـ‌ امورقراردادها تلفن : ۳۸۲۵۴۹۳۰ -۰۸۳ نشاني‌ محل‌ تسليم‌ پيشنهادها : كرمانشاه ـ بلوار شهيد مصطفی امامی ـ نرسيده به چهارراه گلستان شركت آب وفاضلاب كرمانشاه ـ‌ امورقراردادها تلفن : ۳۸۲۵۴۹۳۰ -۰۸۳ مهلت دريافت اسناد : ۱۰ روز كاری پس از چاپ نوبت دوم انتشار آگهی زمان تحويل اسناد : ۱۴ روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد ضمنا متقاضيان می توانند متن آگهی را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : ملاحظه نمايند . www.abfaksh.ir يا http:/iets.mporg.ir شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن