سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کجور

کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۷۳۳۷۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدمات شهری اعم از نظافت،رفت و روب،جمع آوری پسماندو... شهر کجور به مدت یک (۱) سال شم
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۹-۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۰-۰۵
آدرس خرید اسناد : شهرداری شهر کجور- واحد خدمات شهری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۲-۲۹ ---- - شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است. -برندگان نفر اول و دوم و سوم هرگاه در مهلت های قانونی حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان ضبط خواهد شد. - ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است. نمابر: ۵۲۳۴۴۶۵۳-۰۱۱ تلفن: ۵۲۳۴۴۵۹۵-۰۱۱ - تاريخ انتشار آگهی نوبت اول: ۱۳۹۴/۸/۲۴ - تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم: ۱۳۹۴/۹/۱
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن