سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان قم

کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۷۳۵۹۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مجتمع تجاری فاز یک شهرک صنعتی قنوات با سطح زیر بنا ۴۲۹ مترمربع
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۹-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۹-۱۷
آدرس خرید اسناد : قم – بلوار شهيد صدوقی – بلوار شهيد عطاران – نبش كوچه شماره ۴ پلاك ۳۶ دبيرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قم
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵۱-۲۹۱۹۲۰۰ تلفن ۰۲۵۱-۲۹۱۹۲۰۴ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۱-۰۱ ---- آگهی مناقصه ۹۴۰۰۷ مناقصه گزار: شركت شهرك های صنعتی استان قم نشانی مناقصه گزار: قم – بلوار شهيد صدوقی – بلوار شهيد عطاران – نبش كوچه شماره ۴ پلاك ۳۶ تلفن ۳۲۹۱۹۲۰۰-۰۲۵ نمابر ۳۲۹۱۹۲۰۴-۰۲۵ موضوع مناقصه: احداث مجتمع تجاری فاز يك شهرك صنعتی قنوات با سطح زير بنا ۴۲۹ مترمربع محل اجرای كار: شهرك‌ صنعتي‌ قنوات واقع در كيلومتر ۳ آزاد راه قم _ گرمسار مبلغ برآورد: برآورد بر اساس فهرست بهای واحد پايه ابنيه و تاسيسات برقی و مكانيكی سال ۱۳۹۴ تهيه و با استفاده از بخشنامه سرجمع به هنگام شده كه ۴,۳۵۴,۷۲۹,۷۸۶ ريال می باشد. نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال درقالب واريز وجه به شماره حساب جاری سيبا ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۲۰۰۰ يا ضمانت نامه بانكی يا اوراق مشاركت براساس آيين نامه تضمين معاملات دولتی. حد نصاب لازم برای بازگشايی پاكت ها : حضور ۳ مناقصه گر می باشد. مهلت خريد اسناد : از تاريخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ تا مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: پايان وقت اداری مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ می باشد. زمان گشايش پاكت ها: ساعت ۱۳.۳۰ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ می باشد. محل دريافت و تسليم اسناد: دبيرخانه شركت به نشانی كارفرما هزينه خريد اسناد: مبلغ ۳۲۷.۰۰۰ ريال می باشد كه بايد به حساب جاری سيبا به شماره ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۱۰۰۲ نزد بانك ملی شعبه سميه قم واريزگردد. نوع مناقصه و شرايط مناقصه گران: مناقصه به صورت يك مرحله ای برگزار می شود . مناقصه گران بايد در رشته ساختمان تعيين صلاحيت شده و دارای ظرفيت خالی برای انجام كار باشند.ارائه گواهی صلاحيت با تاريخ معتبر الزامی است. مدارك لازم برای خريد اسناد: - نامه معرفی نماينده برای خريد اسناد - ارائه فيش خريد اسناد    - تصوير گواهی صلاحيت (لطفاً كنارآگهی مناقصه نوبت چاپ (اول) قيد گردد.) تاريخ درج آگهي: ۲۳/۰۸/۱۳۹۴ (جهان اقتصاد) (لطفاً كنارآگهی مناقصه نوبت چاپ (دوم) قيد گردد.) تاريخ درج آگهي: ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ (ايمان)
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن