سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انتقال خون ایران

شماره آگهی ۱۱۵۷۸/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۷۷۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خرید ۴۹ ردیف انواع کیت های انعقادی موردنیاز خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و یا معادل ۵% مبلغ پیشنهادی ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانک های معتبر و رسمی کشور و یا واریز وجه نقد به حساب ۴۰۰۱۰۳۴۲۰۶۳۷۱۵۶۹ به نام سپرده جاری نزد بانک مرکزی کد ۵۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۰۹/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۸۲۰۵۲۱۸۸-۰۲۱-۲۷۳۶۱۳۱۳۱-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن