سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای کرمان

شماره آگهی ۶۶/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۸۲۷۴۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید قطعات و لوازم ابزار دقیق برای تجهیزات کنترلی نیروگاه زند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۳۸۰۶۰۰۸ بانک ملی ایران ـ شعبه برق منطقه ای کرمان / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۴۷.۱۳۹.۰۸۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۳۸۰۶۰۰۸ بانک ملی ایران شعبه برق منطقه ای کرمان
تاریخ دریافت اسناد : ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ لغایت ۰۴/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۹/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۵
آدرس خرید اسناد : تهران میدان ونک ـ خ برزیل ـ ساختمان شهید عباسپور (توانیر) بلوک اول ـ ط ۴ واحد ۱۱۱ و یا کرمان ـ بلوار شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای کرمان امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : کرمانئ ـ بلوار شهید عباسپور ـ اداره دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
۰۲۱۸۸۶۷۶۴۶۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.krec.co.ir وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن