مناقصه 80-94: عملیات بیس و آسفالت محور گوجک ملایر با راه و شهرسازی استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۰۲۶۴۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه ۸۰-۹۴: عملیات بیس و آسفالت محور گوجک ملایر با مبلغ برآورد ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۱-۹۴: عملیات زیرسازی و ابنیه فنی و بیس و آسفالت محور بهرام آباد امزاجرد همدان با مبلغ برآورد ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۲-۹۴: عملیات زیرسازی و ابنیه فنی و ساب بیس و بیس و آسفالت محور روستائی پهنه بر نهاوند با مبلغ برآورد ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۳۶۳۵۶۱۸۰۰۸ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن