مناقصه 94-38 : طرح توسعه اورژانس و بلوک زایمانی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۰۲۶۸۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۴-۳۸ : طرح توسعه اورژانس و بلوک زایمانی بیمارستان شفا بشرویه با برآورد ۲۳ میلیارد ریال --- ۳۹-۹۴ : طرح توسعه اورژانس و بلوک زایمانی بیمارستان شهید چمران فردوس با برآورد ۳۸ میلیون ریال
شرایط : پایه ۵ ابنیه و تاسیسات
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن