مناقصه انجام خدمات مشاغل گروه بهداشتی و همچنین خدمات تنظیفات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

شماره آگهی ۰۴/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۰۲۶۳۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات مشاغل گروه بهداشتی و همچنین خدمات تنظیفات را برای مدت شش ماه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده با ذکر نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ لغایت ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ لغایت ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بلوار سرداران - خ دانشگاه بلوار دانشجو دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن