مناقصه پروژه های مشروحه ذیل شامل: روستای جزین با مبلغ جهاد کشاورزی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان مازندران

شماره آگهی ۲۵۰۵۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۰۲۷۰۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه های مشروحه ذیل شامل: روستای جزین با مبلغ برآورد ۵.۷۲۲.۹۷۹.۴۱۰ ریال و مبلغ تضمین ۲۳.۶۶۸.۹۳۸ ریال --- روستای نوکلا با مبلغ براورد ۴.۳۶۷.۷۷۷.۰۴۸ ریال و مبلغ سپرده ۱۹.۶۰۳.۳۳۱ ریال --- روستای زیارکلا با مبلغ برآورد ۳.۸۴۰.۸۱۰.۶۷۳ ریال و مبلغ تضمین ۱۸.۰۲۲.۴۳۲ ریال --- روستای کارکنده با مبلغ برآورد ۲.۹۴۹.۸۳۹.۳۹۸ ریال و مبلغ تضمین ۱۵.۳۴۹.۵۱۸ ریال --- روستای گله کلا با مبلغ برآورد ۲.۶۲۹.۹۴۳.۶۰۲ ریال و مبلغ تضمین ۱۴.۳۸۹.۸۳۱ ریال --- روستای هولار (سلیم بهرام) با مبلغ برآورد ۳.۷۷۴.۳۲۴.۱۵۴ ریال و مبلغ تضمین ۱۷.۸۲۲.۹۷۲ ریال
شرایط : ۵ آب یا ۵ کشاورزی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۲۰۵۰۲۲۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه مرکزی ساری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ لغایت ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : ساری بلوار آزادی ساختمان شماره ۱ ط سوم اداره امور پیمانها و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۱۱۳۳۳۶۸۸۷۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن