مناقصه مناقصه ساماندهی درختان معابر اصلی (الگوسازی) (دفترچه شماره دو) پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۰۲۱۴۳۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه ساماندهی درختان معابر اصلی (الگوسازی) (دفترچه شماره دو) با برآورد ۲,۰۴۷,۸۲۶,۴۱۳
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۲.۳۹۱.۳۲۱ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی چک تضمین شده بانکی یا فیش واریز به حساب ۴۱۱۳۲۳۱۶۱ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : میدان شهید فهمیده میدان معراج پایانه معراج ط اول
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۶۹۱۰۶۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ets.mashhad.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن