سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سهامی بیمه ایران

کد آریاتندر : ۹۴۰۹۰۸۴۸۷۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه (چاپ دو میلیون فقره کارت ۱۲ برشه)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۹-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۹-۱۸
آدرس خرید اسناد : متقاضيان می توانند جهت دريافت برگ شرايط شركت در مناقصه به همراه معرفی نامه به دبيرخانه كميسيون معاملات واقع در خيابان ملاصدرا خيابان شيرازی –خيابان برزيل غربی ساختمان شركت سهامی بيمه ايران طبقه ششم مراجعه و حداكثر تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۹/۹۴ نسبت به تحويل پيشنهاد خود در پاكت دربسته و ممهور به دبيرخانه کميسيون معاملات اينشرکت اقدام و رسيد اخذ نمايند. جلسه كميسيون مناقصه راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۹/۹۴ در دبير خانه کميسيون معاملات تشكيل می گردد و حضور پيشنهاد دهندگان در اين جلسه بلامانع می باشد.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۹-۱۸ ---- شركت سهامی بيمه ايران در نظر دارد تهيه و چاپ دو ميليون فقره کارت ۱۲ برشه درمان مورد نياز خود را با از طريق برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای واگذار نمايد. ضمنا" سپرده شركت در مناقصه مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال ميباشد ./
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن