سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق شهید رجائی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۱۷۳۲۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه انتخاب مشاور در پروژه نوسازی سیستم کنترل و حفاظت واحد های گازی GE-F۹ نیروگاه سیکل ترکیبی
شرایط : تصویر اساسنامه آگهی تاسیس و کلیه آگهی تصمیمات/ تغییرات مندرج در روزنامه رسمی جهت اشخاص حقوقی ـ فهرست کارهای انجام شده یا در حال انجام با تاییدات مربوطه (گواهی پایان کار و غیره) ـ ارائه سایر مدارک و اطلاعات که در ارزیابی و توانمندی متقاضی م<ثر خواهد بود ـ ارائه گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷ هزار ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۰-۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۰-۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین ـ کرج امور قراردادها و توسعه بازار
آدرس ارسال مدارک : کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین ـ کرج امور قراردادها و توسعه بازار
۰۲۱۸۸۷۹۶۶۸۱-۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن