سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

شماره آگهی ۱۰/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۱۷۱۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه خرید و اجرای تجهیزات به منظور انجام تعمیرات اساسی منجر به pm تاسیسات برقی در بندر امیرآباد با محدوده اجرایی کلیه پست های زمینی ۲۰ کیلوولت به تعداد ۱۹ ایستگاه کلیه سیستم های روشنایی محوطه و برج های روشنایی شبکه های برق زمینی در بندر و اراضی غربی منطقه ویژه اقتصادی و همچنین دو ۲ باب انبار مسقف در محوطه عملیاتی و بندر با برآورد ۲۰,۸۷۱,۱۴۳,۳۵۹
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۶۴۵۵۰۰۹۰۰۸ به نام درآمد بندر امیرآباد نزد بانک ملی ایران شعبه صدرا / سپرده شركت در مناقصه ۴۲۴.۴۲۲.۸۶۷ ریال واریز به حساب سپرده بندر امیرآباد تحت شماره ۲۶۴۵۵۰۰۴۴۵ جام نزد بانک ملت شعبه بندر امیرآباد کد ۵۶۵۲/۴
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ تا ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : مازندران - بهشهر - زاغمرز منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱-۳۴۵۱۲۳۲۱-۳۴۵۱۲۴۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن