سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان کردستان

شماره آگهی ۵۵۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۱۷۱۲۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی قروه با برآورد ۳.۱۴۳.۵۲۲.۷۰۱ ریال و تضیمن ۱۵.۹۴۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی سننندج ناحیه یک با برآورد ۱.۶۶۶.۱۷۰.۷۲۷ ریال و تضمین ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی دهگلان با برآورد ۲.۷۱۷.۶۳۷.۷۲۰ ریال و تضمین ۱۴.۶۶۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی کلاترزان با برآورد ۱.۵۳۹.۹۶۷.۷۲۵ ریال و تضمن ۱۱.۱۲۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشیبانه با برآورد ۲.۱۸۶.۵۴۰.۸۹۱ ریال و تضمین ۱۳.۰۶۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی سقز با برآورد ۱.۹۷۲.۵۴۱.۱۹۳ ریال و تضمین ۱۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال ---- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی زیویه با برآورد ۱.۱۶۲.۱۷۳.۷۸۷ ریال و تضمین ۹.۹۹۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی کامیاران با برآورد ۱.۸۱۰.۰۱۴.۳۲۶ ریال و تضمن ۱۱.۹۴۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی موچش با برآورد ۹۵۵.۶۹۸.۲۴۳ ریال و تضمین ۹.۲۸۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی سروآباد با برآورد ۲.۴۸۹.۶۲۳.۵۶۸ ریال و تضمین ۱۳.۹۷۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی مریوان با برآورد ۲.۶۰۶.۰۲۲.۹۳۲ ریال و تضمین ۱۴.۳۲۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی بیجار با برآورد ۲.۳۶۶.۹۴۲.۲۵۸ ریال و تضمین ۱۳.۶۱۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی کرانی با برآورد ۲.۲۷۵.۰۰۴.۶۳۲ ریال و تضمین ۱۳.۳۳۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی دیواندره با برآورد ۲.۲۷۷.۷۴۰.۶۷۰ ریال و تضمین ۱۳.۳۴۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی سریش آباد با برآورد ۱.۱۶۹.۸۴۵.۹۳۷ ریال و تضمین ۱۰.۰۱۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه آموزشی سنندج ناحیه دو با برآورد ۸۴۱.۱۲۹.۲۲۷ ریال و تضمین ۸.۷۱۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات
تاریخ دریافت اسناد : ۶ روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۶ روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
آدرس خرید اسناد : اداهر کل واقع در سنندج خیابان پاسداران جنب خانه معلم
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن