سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

کد آریاتندر : ۹۴۰۹۱۸۵۷۸۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امورات نگهداری ٬راهبری و تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۰-۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۰-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۰-۰۶
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.monaghesat.umsu.ac.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۰-۳۰ ---- « آگهی مناقصه » دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربايجان غربی در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسيسات شبکه بهداشت و درمان تکاب را به مدت يکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نمايد. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬ بندی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری (سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق) در رشته تأسيسات و تجهيزات مي¬باشند ، مي¬توانند با مراجعه به سايت¬های مربوطه (به شرح ذيل) شرايط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمايند. شرايط مناقصه : ۱-    شماره مناقصه : ۶۶۱۷۶/۱۲/۹۴ مورخه : ۱۵/۹/۱۳۹۴ ۲-    موضوع مناقصه : واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسيسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب ۳-    نوع مناقصه : يـك مرحله¬اي ۴-    مهلت تحويل اسناد به متقاضيان (دانلود اسناد از طريق سايت های مربوطه به شرح ذيل) : از تاريخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ لغايت ۲۵/۹/۱۳۹۴ ۵-    تاريخ جلسه سايت ويزيت (جلسه توجيهی و پرسش و پاسخ) : - ۶-    وب سايت های مربوطه جهت دانلود اسناد : سايت پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و سايت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربايجان غربی به نشانی www.monaghesat.umsu.ac.ir می باشد. ۷-    مهلت دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگان توسط دبيرخانه حراست دانشگاه : تا پايان وقت اداری مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۴ ۸-    محل دريافت اسناد از پيشنهاددهندگان: دبيرخانه حراست دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آذربايجان غربي ۹-    تاريخ اعتبار پيشنهادات : ۲۰ روز به استثناء ايام تعطيل خواهد بود. ۱۰-    تاريخ¬بازگشائي¬پاكتها: پاکتهاي«الف»،«ب»و«ج» درساعت ۹ صبح روز يکشنبه مورخه ۶/۱۰/۱۳۹۴ درمحل ¬امور قراردادهای دانشگاه ۱۱-    متقاضيان می بايست اوراق شرايط و مدارک و فرم مربوط به مشخصات شرکت (فرم ارسالی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) را از مورخه ۱۵/۹/۱۳۹۴ لغايت ۲۵/۹/۱۳۹۴ از سايت دانشگاه به آدرس: www.monaghesat.umsu.ac.ir و يا سايت پايگاه ملی اطلاع¬رسانی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir دانلود نمايند و پس از تکميل کامل فرم فوق الذکر آن را به دبيرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی اروميه واقع در بلوار رسالت– کوی اورژانس– دانشگاه علوم¬پزشکی تحويل نمايند. ۱۱-۱- بديهی است دريافت اسناد از سايت (سايت دانشگاه يا سايت پايگاه ملی اطلاع¬رسانی مناقصات) فقط در زمان مقرری که در بالا اشاره شد قابل دانلود و عودت خواهد بود. ۱۱-۲- متقاضيان جهت دريافت اوراق شرايط مناقصه (از سايت¬های مربوطه) مي¬بايست مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ريال (دويست هزار ريال) به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ نزد بانك ملـی(واريز در کليه شعب بانک ملی) طی فيش ۳ برگی واريز و فيش مربوطه (نسخة رسيد برای صاحب حساب) را در داخل پاکت «الف» گذاشته و به همراه ساير پاکات در موعد مقرر تحويل دبيرخانه حراست دانشگاه نمايند. ۱۲- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده ۰۰۰/۵۰۰/۸ ريال (هشت ميليون و پانصد هزار ريال) ، سپرده¬ شرکت در مناقصه به صورت ضمانت¬نامه بانكی يا سپرده نقدی واريز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۳۰۳۴۷۴۷۰۰۲ نزد بانك صادرات (كليه شعب قابل واريز مي¬باشد) به نام دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آذربايجان غربی. در صورتيكه مناقصه¬پذير برای شركت درمناقصه ضمانت نامه معتبر بانكی ارائه نمايد ، اين ضمانت نامه بايد حداقل دارای سه ماه اعتبار باشد در غير اينصورت از دور مناقصات حذف خواهد شد. و ارائه ضمانت نامه از پست بانک مورد قبول دانشگاه نمي¬باشد. و همچنين شرکتهايی که ضمانت نامه های فاقد تمبر مالياتی و ابطال شده توسط صادر کننده ارائه نمايند از دور مناقصه حذف خواهند شد. * (به منظور ارائه خدمات بهتر و سريعتر جهت استرداد سپرده¬های دريافتی از شرکت¬هايی که وجه نقد به حساب اعلامی واريز کرده اند، درج شماره حساب بانکی (ترجيحاً صادرات) الزامی مي¬باشد.) ۱۳- شماره تلفن تماس : (امور قراردادها: ۳۱۹۳۷۳۴۰-۰۴۴۱) (دفتر فني: ۳۱۹۳۷۲۹۱-۰۴۴۱) توجه: به پيشنهادات مشروط و مخدوش وفاقد سپرده و امضاء و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن