سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۲۴/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۲۲۱۴۷۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خودروهای سبک استیجاری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۴.۷۸۶.۵۲۵ ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و مالی ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
آدرس خرید اسناد : ایلام - بخش چوار - صندوق پستی ۱۴۴-۶۹۳۶۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶-۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc.igtc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن