سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۲۳/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۲۲۱۴۷۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه حمل و نقل عمومی سنگین (مینی بوس و اتوبوس)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۴.۱۴۱.۲۷۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : الف ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ و ج ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
آدرس خرید اسناد : ایلام - بخش چوار - صندوق پستی ۱۴۴-۶۹۳۶۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴-۳۲۹۱۲۰۷۷-۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن