مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه وتاسیسات برق ومکانیک ساختمان شماره۴ دانشگاه بجنورد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه بجنورد

کد آریاتندر : ۹۴۰۹۲۳۵۷۵۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه وتاسیسات برق ومکانیک ساختمان شماره۴ دانشکده فنی ومهندسی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۹-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۹-۲۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ub.ac.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۳-۱۵ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- آگهی ارزيابی كيفی مناقصه گران – نوبت دوم دانشگاه بجنورد در نظر دارد احداث پروژه ی ذيل را از طريق ارزيابی كيفی و انجام تشريفات مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد: - كارفرما : دانشگاه بجنورد - آدرس محل پروژه: استان خراسان شمالی ، بجنورد ، پرديس دانشگاه بجنورد رديف    عنوان پروژه    برآورد تقريبی(ميليارد ريال)    رشته و پايه پيمانكار ۱    ساختمان شماره ۴ دانشكده فنی با زيربنای تقريبی ۷۰۰۰ متر مربع    ۱۲۰    حداقل پايه ۳ رشته ابنيه و پايه ۵ رشته تأسيسات متقاضيان واجد شرايط می توانند از تاريخ انتشار آگهی حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز ضمن واريز مبلغ سيصد هزار ريال به شماره حساب ۲۱۷۸۷۱۱۸۰۴۰۰۶ بانك ملی شعبه مركزی بجنورد(و شناسه شباIR۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۸۷۱۱۸۰۴۰۰۶ )و ارائه فيش مربوطه ، نسبت به اخذ فايل اسناد ارزيابی توان انجام كار از طريق سايت مناقصات و يا پورتال دانشگاه به آدرس www.ub.ac.ir اقدام نمايند و پس از تكميل پاكت مربوطه را به همراه فيش واريزی به دبيرخانه مركزی دانشگاه بجنورد تحويل دهند. لازم به ذكر است پايه های پيمانكاران محترم الزاماً بايستی در سامانه نظام فنی و اجرايی كشور ثبت شده باشد. آدرس: استان خراسان شمالی – بجنورد – كيلومتر ۴ جاده اسفراين - دانشگاه بجنورد- دبيرخانه مركزي تلفن : ۱۳-۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۰ – داخلی ۱۸۶ و ۱۸۷ – فاكس :۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰ قرارداد سرجمع است و تعديل ندارد اما مابه التفاوت آهن و سيمان و دو قلم مصالح ديگر به آن تعلق می گيرد.مدت اجرای پيمان حداكثر سه ساله خواهد بود. در لايحه بودجه اين پروژه تحت عنوان تأمين فضاهای آموزشی و كمك آموزشی با شماره طبقه بندی ۳۰۱۴۶۳۵۱ تأمين اعتبار شده است.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن