سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان سمنان

کد آریاتندر : ۹۴۰۹۲۳۳۲۵۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی جمع‌آوری و انتقـال بخشی از شبـکه فاضلاب شهـر دامغان( شهرک گلستان و فرعی ها )
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۰-۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۰-۱۲
آدرس خرید اسناد : سامانه تداراکات الکترونيکی دولت به آدرس اينترنتی WWW.SETADIRAN.IR
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۱-۱۴ ---- مناقصه عمومی يک مرحله اي عمليات اجرايی جمع‌آوری و انتقـال بخشی از شبـكه فاضلاب شهـر دامغان شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان در نظردارد مناقصه های عمومی به شماره فراخوان های (۲۰۰۹۴۱۱۴۵۰۰۰۰۰۴) و (۲۰۰۹۴۱۱۴۵۰۰۰۰۰۵) را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران وبازگشائی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ( ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور ودريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ ۲۳/۹/۹۴ می باشد. مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: روز يکشنبه تاريخ ۲۹/۹/۹۴ مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت ۱۵ روز چهارشنبه تاريخ ۹/۱۰/۹۴ زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت ۱۱ روز شنبه تاريخ ۱۲/۱۰/۹۴ اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت ها آدرس: سمنان – بلوار بسيج – روبروی استانداری – شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان- تلفن: ۲۰-۳۳۴۴۹۱۱۷ داخلی ۲۱۲ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن