مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز تجهیزات بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۲۸۶۰۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز تجهیزات VTS به شرح اسناد مناقصه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب درآمد بندر به شماره ۲۱۷۶۴۵۵۴۱۲۰۰۶ بانک ملی شعبه بندر و کشتیرانی / سپرده شركت در مناقصه ۲۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ریال وجه نقد و یا واریز به حساب سپرده ۲۱۹۶۴۵۵۴۰۷۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه بندر شهید رجایی یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۰-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی - ساختمان مرکزی ط همکف دبیرخانه مرکزی
۰۷۶۳۲۱۲۳۱۷۸-۰۷۶۳۲۱۲۳۵۳۰ تلفن ۰۷۶۳۲۱۲۳۲۲۱ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن