مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز بصورت گاز استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۱۹۴/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۲۸۱۷۳۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز بصورت پراکنده در سطح شهرهای شیراز، صدرا، خان زنیان ، داریون، زرقان ، لپویی و روستاهای تابعه به روش آحاد بهایی با برآورد ۷,۲۰۴,۰۵۹,۸۵۲
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی شعبه پاسداران شیراز / سپرده شركت در مناقصه ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت شعبه استقلال کد ۷۸۴۰ به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۰-۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ساعت ۱۳:۳۰
آدرس خرید اسناد : بلوار استقلال نبش خ باغ حوض ط دوم
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۷۱۳۸۲۰۲۹۰۹ تلفن ۰۷۱۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن