مناقصه 138/94 : توسعه و احداث شهری فاز 3 جنوب توزیع نیروی برق استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۲۸۶۳۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۳۸/۹۴ : توسعه و احداث شهری فاز ۳ جنوب ساری با برآورد ۲.۳۹۴.۲۴۳.۰۵۴ ریال و تضمین ۱۸۰ میلیون ریال --- ۱۳۹/۹۴ : توسعه و احداث شهری فاز ۸ جنوب ساری با برآورد ۱.۹۷۲.۷۵۱.۵۱۳ ریال و تضمین ۱۶۰ میلیون ریال --- ۱۴۰/۹۴ : توسعه و احداث شهری فاز ۹ جنوب ساری با برآورد ۲.۳۵۹.۰۶۱.۰۲۳ ریال و تضمین ۱۸۰ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۱۸ هزار ریال واریز به حساب جام شماره ۵۲۴۰۳۲۲۴۱۲ بانک ملت شعبه امیر مازندرانی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ساعت ۱۰ روز
آدرس خرید اسناد : ساری، بلوار خزر، بعد از خ حزب ا... امور تدارکات شرکت
آدرس ارسال مدارک : ساری، بلوار خزر، بعد از خ حزب ا... امور تدارکات شرکت
۰۱۱۳۳۴۰۵۱۲۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.MAZTOZI.IR وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن