مناقصه p/f "solar" centrifugal centarur natural gas comp. models css national iranian gas company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian gas company

شماره آگهی ۹۴۸۰۰۰۴-۳۱-۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۲۸۱۷۲۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه p/f "solar" centrifugal centarur natural gas comp. models css ۴۰۰۰ & ۴۳۰۴
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
+۹۸۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ تلفن +۹۸۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http://nisoc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن