مناقصه reqyest for proposal for turnkey basis of engineering, procurement industrial development and renovation organization of iran (idro)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه industrial development and renovation organization of iran (idro)

شماره آگهی ۰۱-۱۵۱۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۲۸۱۵۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه reqyest for proposal for turnkey basis of engineering, procurement and construction (epc) works of tire manufacturing plant
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۰۹۸-۲۱-۲۲۰۴۴۰۶۷-۲۱۲۳۸۶۲۲۱۴ تلفن ۰۰۹۸-۲۱۲۲۰۴۴۰۳۵ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن