مناقصه 40-90-9343500226: شیر خودکار با مبلغ سپرده 85 میلیون ریال پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۶۲/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۰۲۵۳۱
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۴۰-۹۰-۹۳۴۳۵۰۰۲۲۶: شیر خودکار با مبلغ سپرده ۸۵ میلیون ریال --- ۴۰-۹۰-۹۳۴۲۴۰۰۶۵۲: تله بخار با مبلغ سپرده ۱۰۰ میلیون ریال --- ۹۴۴۳۵۰۰۲۱۸-۹۰-۴۰: flow transmtter با مبلغ سپرده ۲۹۰ میلیون ریال --- ۹۳۴۱۶۰۰۰۱۳-۹۰-۴۰: video scope با مبلغ سپرده ۲۰۰ میلیون ریال --- ۹۳۴۳۵۰۰۲۱۷-۹۰-۴۰: p/fshinkawa با مبلغ سپرده ۱۳۱ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : گشایش پاکات الف و ب ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۳۲۲۹۸۱۵-۵۳۳۰۲۴۸۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.shana.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن