مناقصه واگذاری امور نقلیه دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۰۲۵۸۳
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور نقلیه دانشگاه و واحدهای تابعه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰ میلیون ریال ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۰۱۰۶۹۵۰۱۶۴۰۰۷ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : فسا میدان ابن سینا امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : مدیریت حراست دانشگاه
۰۷۱۵۳۳۱۶۳۰۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن