مناقصه خرید یدکدستگاه سرور hp blade طبق مشخصات فنی اعلام مخابرات استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۲۳/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۰۲۵۹۹
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یدکدستگاه سرور hp blade طبق مشخصات فنی اعلام شده
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و قابل تمدید و یا واریز وجه نقد به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ و به شماره شناسه پرداخت ۳۰۰۰۰۸۰۴۲۷۶۱۰۸ و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بابل - خیابان مدرس - دبیرخانه ستاد شرکت مخابرات مازندران
۰۱۱-۳۲۳۳۵۰۰۹ تلفن ۰۱۱-۳۲۳۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل http://www.ict-tcm.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن