مناقصه PM. سایتهای B.T.S مرکز استان مخابرات استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۲۵/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۰۲۵۹۴
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه PM. سایتهای B.T.S مرکز استان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۷.۶۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه مخابرات و یا وجه نقد واریز به حساب جام ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۰-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بابل - خ مدرس - دبیرخانه ستاد شرکت
۰۱۱۳۲۳۳۵۰۰۹ تلفن ۰۱۱۳۲۳۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل http://WWW.IETS.MPORG.IR وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن