سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۲۴/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۰۲۶۰۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پیمانکار جهت pm و نگهداری سایتهای bts شرق استان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و یا وجه نقد واریز به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ و به شماره شناسه پرداخت ۳۰۰۰۰۸۰۴۲۷۴۱۱۳ و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بابل - خیابان مدرس - دبیرخانه ستاد شرکمت مخابرات مازندران
۰۱۱-۳۲۳۶۲۲۴۱ تلفن ۰۱۱-۳۲۳۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل http://www.ict-tcm.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن