مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی امیدیه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان

شماره آگهی ۲۰/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۰۲۶۱۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی امیدیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۸ میلیون ریال واریز به حساب جاری ۴۱۲۰۰۴۰۲۰۰۰۰۶ بانک ملی مرکزی آبادان به شناسه پرداخت ۴۱۱۰۰۰۰۰۰۳۹ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۹۳۵۸۴۵۵۱۰۱-۰۶۱۵۳۲۶۷۱۹۶-۸ داخلی ۱۲۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن