مناقصه خاکبرداری و اجرای فونداسیون ساختمان مرکزی پارک علم و پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۰۲۶۶۶
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه خاکبرداری و اجرای فونداسیون ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی با برآورد ۸,۶۹۵,۰۲۳,۵۶۶
شرایط : رتبه ۵ ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ تا ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بلوار مدرس ـ نبش مدرس ۱۲ دبیرخانه پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی
آدرس ارسال مدارک : بلوار مدرس ـ نبش مدرس ۱۲ دبیرخانه پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg,ir وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن