سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

شماره آگهی ۲۱/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۱۳۱۱۶
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سیم فیبر نوری مورد نیاز بخشی از خطوط ۲۳۰ کیلوولت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۰۹۲۶۷۰۰۰۶ به شماره شبا ir۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۵۰۹۲۶۵۸۰۰۲ به نام تمرکز وجوه سپرده وجوه سپرده انتقال بانک ملی شعبه دانش زاهدان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ لغایت ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت به آدرس زاهدان ـ خ دانشگاه حدفاصل دانش ۳۷ و ۳۹ سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
۰۵۴۳۱۱۳۷۱۶۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.sbrec.co.ir وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن