سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

شماره آگهی ۲۳/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۱۳۱۱۵
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید روغن نیناس کلاس ۲ برابر استانداردهای عمومی وزارت نیرو
شرایط : معرفینامه کتبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۰۹۲۶۷۰۰۰۶ به شماره شبا ir۱۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۵۰۹۲۶۷۰۰۰۶ به نام درآمد متفرقه بانک ملی شعبه دانش زاهدان / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت به آدرس زاهدان خ دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷ و ۳۹ شرکت سهامی برق منطق های سیستان و بلوچستان
۰۵۴۳۳۴۴۵۷۶۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن