سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملی ایران

شماره آگهی ۱۹/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۱۳۲۰۱
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای بانک
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال / سپرده شركت در مناقصه ۷.۸۴۶.۸۹۰.۰۰۰ ریال به صورت سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : خ فردوسی ـ ادارات مرکزی ـ بانک ملی ایران ـ اداره کل کارپردازی دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن