سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پیرا حفاری ایران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۱۳۵۴۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین تعداد چهار derrickhyd.cylinoer موردنیاز خود با برآورد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : به مدت ۷ روز از ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز - خرمکوشک شرکت پیراحفاری ایران- اداره تدارکات و امور کالا واحد خرید و بررسی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱-۳۴۱۲۵۰۵۳-۳۴۱۲۴۳۹۶-۳۲۲۵۷۷۷۳ تلفن ۰۶۱-۳۲۲۵۷۷۷۳ فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن