سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بوستانها و فضای سبز شهر تهران

شماره آگهی ۳۱/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۱۴۲۴۹
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات جنگلکاری فاز دو حصارک کن با برآورد ۱۹,۹۵۳,۶۱۹,۵۵۰
شرایط : رتبه فضای سبز و همچنین دارابودن رتبه کشاورزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان / سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰ میلیون ریال به حساب شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین بنام سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ده روز اداری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ده روز اداری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان آرژانتین خ بیهقی شماره ۳۲
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن