مناقصه p/f derrick شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی ۰۵۱/۹۴-۰۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۱۰۱۴۲۶۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه p/f derrick با برآورد ۱۱,۰۳۹,۳۹۲,۵۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳.۸۰۰ یورو
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز - ناحیه صنعتی کارون - کارگاه ۸ مدیریت تدارکات و امور کالا - اداره تدارکات خارجی کالا
آدرس ارسال مدارک : اهوا - اول جاده مسجدسلیمان - شرکت ملی حفاری ایران - پشت ساختمان مرکزی دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق ۱۱۳
۰۶۱-۳۲۲۴۱۱۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن